Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Σχολή - Τμήμα: Γ ΕΞΑΜΗΝΟ » ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ
Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (NOSILEUTIKI_G101)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΙΙ (NOSILEUTIKI_G102)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (NOSILEUTIKI_G103)
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι (NOSILEUTIKI_G104)