Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Σχολή - Τμήμα: Γ ΕΞΑΜΗΝΟ » ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ
Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (ILEKTR_EGK_C101)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ (ILEKTR_EGK_C102)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (ILEKTR_EGK_C103)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ILEKTR_EGK_C104)