Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Σχολή - Τμήμα: Γ ΕΞΑΜΗΝΟ » ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γ
Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (TEXN_DIKTYON_C118)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ (TEXN_DIKTYON_C115)
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ (TEXN_DIKTYON_C113)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ) (TEXN_DIKTYON_C116)
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (TEXN_DIKTYON_C114)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (TEXN_DIKTYON_C112)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (TEXN_DIKTYON_C117)