Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επιλογή Σχολής - Τμήματος

Σχολή - Τμήμα
  • Α ΕΞΑΜΗΝΟ (A_EXAMHNO)  -  65 διαθέσιμα μαθήματα
  • Β ΕΞΑΜΗΝΟ (B_EXAMHNO)  -  112 διαθέσιμα μαθήματα
  • Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (C_EXAMHNO)  -  83 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δ ΕΞΑΜΗΝΟ (D_EXAMHNO)  -  90 διαθέσιμα μαθήματα
  • ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (MATHITEIAVREF)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
  • ΤΕΧΝ (T_BACKUP)  -  1 διαθέσιμο μάθημα