ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διευθύντρια ΙΕΚ & ΣΕΚ :

Δρ. Γιάννα Βουκελάτου

ΠΕ23 – Ψυχολόγος