Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή μέχρι και τη Πέμπτη 25/09/2014. Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, και  δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

About the Author: IEK Admin