Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τουρισμό Β1 – Τροποποίηση Προγράμματος

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τουρισμό Β1 ότι την Παρασκευή 01/03/2019 δεν θα προσέλθουν για μάθημα.

About the Author: IEK Admin