Αίτηση οριστικής εγγραφής

Επισυνάπτεται η αίτηση οριστικής εγγραφής ΜΟΝΟ για τους επιτυχόντες που βρίσκονται εκτός Αθηνών και επιθυμούν να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο με εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρός και τεκμηριωμένος λόγος (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας).

About the Author: IEK Author