Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στηναναβάθμιση των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,

?Εντάσσει νέες ειδικότητες,

?Ενισχύει την επαγγελματική δυναμική των καταρτιζομένων,

?Θέτει σε νέες βάσεις τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Κεντρικός στόχος η παροχή υψηλού επιπέδου Δημόσιας Δωρεάν Κατάρτισης

Βασική επιδίωξη η άμεση απορρόφηση των αποφοίτων μας .

Με τις προσθήκες στις παρεχόμενες ειδικότητες στα Δημόσια ΙΕΚ και τη σύνδεση των δομών και των ειδικοτήτων με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων  οι καταρτιζόμενοι υποστηρίζονται σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας την κινητικότητά τους μέσω απόκτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

About the Author: IEK Admin