Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2 ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “LEONARDO DA VINCI” ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Leonardo Da Vinci που υλοποίησε το ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου την σχολική χρονιά 2013-14.
Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν 2 προγράμματα του τομέα Πληροφορικής στην Καρλσρούη της Γερμανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Alfatraining.
Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο “Καινοτόμες τεχνικές Ανάπτυξης Web Design Development ” υλοποιήθηκε την περίοδο 23/3/2014 έως 6/4/2014 και συμπεριλάμβανε την αποστολή 20 σπουδαστών του Δ’ εξαμήνου της ειδικότητας Τεχνικός Σχεδίασης & Ανάπτυξης Ιστοχώρων (Web Design Development) .
Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες τεχνικές Ανάπτυξης Video Games» υλοποιήθηκε την περίοδο 27/4/2014 έως 11/5/2014 και συμπεριλάμβανε την αποστολή 20 σπουδαστών του Δ’ εξαμήνου της ειδικότητας Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών & Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Video Games).
Σκοπός των προγραμμάτων ήταν:
-H επικαιροποίηση των γνώσεων και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών στους τομείς ανάπτυξης εφαρμογών Πληροφορικής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών στο Web (Design – Development) & Video Games.
-Ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης που παρέχει το ΙEK, καθώς και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και υιοθέτηση καινοτομικών στάσεων στην κατάρτιση.
-Βελτίωση στην συνεργασία καταρτιζομένων και καθηγητών, ανάπτυξη επαγγελματισμού των σπουδαστών με τελικό κέρδος την άνοδο της αυτοεκτίμησης τους.
– Ευρωπαϊκή διάσταση του ΙΕΚ
-Επαφή με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Γερμανίας
-Γνωριμία με τον πολιτισμό και το κοινωνικό- πολιτικό γίγνεσθαι της Γερμανίας
Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα συγκαταλέγονται:
-Απασχολησιμότητα των καταρτιζομένων
-Προσέλκυση σπουδαστών στα ΙΕΚ
-Προστιθέμενη αξία στην παρεχομένη εκπαίδευση
-Αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας επαγγελματικής κατάρτισης
-Απόκτηση του Πιστοποιητικού Europass
-Διάχυση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινωνία
-Ευαισθητοποίηση σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Μπορείτε να δείτε τις δουλείες των σπουδαστών στα παρακάτω links
Web Design
Video Games

About the Author: IEK Admin