Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Ενημέρωση Πληρωμών Πρακτικά Ασκούμενων 2010Α & 2010Β

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 30/09/2013 πληρώθηκαν οι πρακτικά ασκούμενοι του 2010 Α και 2010 Β. Πολλοί όμως λογαριασμοί έχουν απενεργοποιηθεί λόγω της συγχώνευσης των τραπεζών «Εμπορική» και «Alpha Bank» και άλλοι ήταν ανενεργοί ή λανθασμένοι.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από την «Εμπορική Τράπεζα» αν τους έχει καταβληθεί το ποσό και σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα να απευθύνονται στο ΙΕΚ για να μας δώσουν νέο λογαριασμό.

About the Author: IEK Admin