Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

– Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα συνολικά και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
– Οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει το Δ’ εξάμηνο σπουδών, δεν υποβάλουν αίτηση επανεγγραφής στο επόμενο εξάμηνο αλλά κάνουν αίτηση για έναρξη της 6μηνης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.
– Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.Για το λόγο αυτό, καλούνται οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Δ΄εξάμηνο τον Ιούνιο 2015 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα στην οποία φοίτησαν για 4 εξάμηνα, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ τα σχετικά δικαιολογητικά από τον εργοδότη και από τον ασφαλιστικό τους φορέα όπου να φαίνεται η ειδικότητα και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή.
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών θα εκδοθεί βεβαίωση που δίνει το δικαίωμα στον καταρτιζόμενο συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.
– Δικαίωμα έναρξης πρακτικής άσκησης έχουν οι καταρτιζόμενοι από το Γ΄εξάμηνο κατάρτισης και μετά.
– Διαδικασία έναρξης πρακτικής άσκησης: Την ευθύνη για την εξεύρεση εργοδότη φέρουν οι πρακτικά ασκούμενοι, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνονται παράλληλα και από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ για τυχόν θέσεις απασχόλησης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1)Βεβαίωση Εργοδότη. Συμπληρώνεται από τον εργοδότη σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του ΙΕΚ
2)Αίτηση ? Δήλωση την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος στο ΙΕΚ φοίτησης
3)Έντυπο μητρώου ασκούμενου. Το έντυπο χορηγείται από τη γραμματεία του ΙΕΚ
4)Α.Μ.Κ.Α. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ φωτοτυπία του ΑΜΚΑ ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας όπου ευκρινώς αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
5)Α.Φ.Μ. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
6)Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης από το Ι.Κ.Α. Αν δεν υπάρχει, εκδίδεται από το ΙΚΑ με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Προκειμένου να παραλάβετε τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ καταθέτετε στη Γραμματεία του ΙΕΚ φοίτησης:

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
Βεβαίωση εργοδότη σύμφωνη με σχετικό υπόδειγμα που παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του ΙΕΚ
Προσοχή!!!

– Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά – εκτός από τον αριθμό ασφάλισης στο ΙΚΑ – κατατίθενται με την υποβολή της αίτησης για έγκριση έναρξης Πρακτικής Άσκησης.

– Ενάρξεις πρακτικής άσκησης γίνονται 1η και 15η κάθε μήνα.

– Οι ασκούμενοι θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους ? τουλάχιστον – 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης που αιτούνται, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από τη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ.

ΔEITE TO PDF ΑΡΧΕΙΟ:
Το PDF αρχείο παρουσιάστηκε στην ενημερωτική συνάντηση με τους αποφοίτους όλων των ειδικοτήτων του Ε’ Εξαμήνου του ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 στον Άγιο Δημήτριο. ΕΔΩ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

About the Author: IEK Admin